محرومیت قهرمان آمریکایی المپیک پکن

الناز رکابی، قهرمان سنگ نوردی ایران می خواهم سهمیه المپیک را بگیرم کیو ویدیو

18 آذر 1398
کیو ویدیو
( محرومیت قهرمان آمریکایی المپیک پکن ) [ محرومیت قهرمان آمریکایی المپیک پکن ]