مذاکره برای برخورد با امداد خودروهای متخلف

شرط پکن برای مذاکره آمریکا کیو ویدیو

اخبار اخبار اجتماعی اخبار اجتماعی ایران اخبار اجتماعی پایگاه خبری خلیج فارس pgnews گولان سقز Golan News Aganecy سیاسی تحلیلی اجتماعی مذاکره برای برخورد با امداد خودروهای متخلف
16 تیر 1398
کیو ویدیو
( مذاکره برای برخورد با امداد خودروهای متخلف )معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حادثه تعرض به دانش‌آموزان مدرسه مردم ایران چه می خواهند تبانی در اتاق‌ عمل تفاوت عروس‌های ایرانی‌ با عروس خاندان پایگاه خبری گولان سقز مهمترین اخبار و وقایع شهرستان سقز و منطقه را انعکاس می دهد [ مذاکره برای برخورد با امداد خودروهای متخلف ]