مراسم ختم برادرزاده اکبر ناطق نوری

مراسم روز دوم محرم 97 در شرکت تهویه آذرنسیم سخنرانی دکتر جواد جوهری کیو ویدیو

21 شهریور 1397
کیو ویدیو
( مراسم ختم برادرزاده اکبر ناطق نوری ) [ مراسم ختم برادرزاده اکبر ناطق نوری ]