مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم کوچک سازی بدنه دولت

کیو ویدیو

تصمیمات جدید دولت برای حقوق بازنشستگان مستمری بگیران تغییر در روند افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 97 مغایر مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در لایحه 97 درباره بانک ها مصوبه مجلس برای کوچک سازی دولت در برنامه ششم توسعه صفحه مصوبه جدید مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پایگاه تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ ممنوع شد ایسنا بازنگری در تعیین پاداش پایان خدمت بازنشستگان مصوب کمیسیون کوچک سازی دولت در لایحه بودجه ۹۷ مورد توجه قرار گرفته است مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم کوچک سازی بدنه دولت
کیو ویدیو
( مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم کوچک سازی بدنه دولت )سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از مصوبه شنبه این کمیسیون و تصمیمات جدید دولت در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد بنابراین مصوبه پلکانی کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان با دریافتی زیر 5 میلیون تومان مغایر دو قانون مذکور است قانون برنامه ششم مشکل کوچک شدن دولت را دارم کمیسیون تلفیق و دولت در 3 دولت در چارچوب قانون بودجه سالانه در حدود اعتبارات هزینه‌ای و متناسب با تورم به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم همچنین گفت علاوه بر این دولت موظف به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی و همچنین صندوق بیمه محصولات کشاورزی شد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه حکم برنامه ششم توسعه مصوبه دیگری دولت مکلف به سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه امروز این کمیسیون در مورد ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ خبر داد در صورت تصویب مصوبه فوق بیش از ۷۰ درصد این افراد با کوله باری از تجارب گرانبها در سال جاری درخواست بازنشستگی خواهند نمود که مسلما شوک بزرگی به بدنه تحقیقاتی کشور وارد می‌شود بدنه دولت گفت کوچک سازی ساختار دولت تکلیفی است که در قانون برنامه ششم کوچک سازی [ مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم کوچک سازی بدنه دولت ]