معاون پارلمانی رئیس‌جمهور انقلاب اسلامی حقوق شهروندی را برای ملّت ایران احیا کرد

معاون رئیس جمهور چابهار قطب مهم گردشگری کشور می شود کیو ویدیو

22 خرداد 1398
کیو ویدیو
( معاون پارلمانی رئیس‌جمهور انقلاب اسلامی حقوق شهروندی را برای ملّت ایران احیا کرد ) [ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور انقلاب اسلامی حقوق شهروندی را برای ملّت ایران احیا کرد ]