منصوریانبرای پرسپولیس کری نمی خوانیم در بحث حامی مالی با پرسپولیس مشترک هستیم

اظهارات مهدی عبدی ستاره پرسپولیس در بازی پیکان بعد برد مقابل این تیم کیو ویدیو

10 تیر 1399
کیو ویدیو
( منصوریانبرای پرسپولیس کری نمی خوانیم در بحث حامی مالی با پرسپولیس مشترک هستیم ) [ منصوریانبرای پرسپولیس کری نمی خوانیم در بحث حامی مالی با پرسپولیس مشترک هستیم ]