موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

آیا روحانی دروغ گفت؟ رهبر انقلاب درباره موافقت پالرمو اظهارنظر نکردند کیو ویدیو

11 اسفند 1397
کیو ویدیو
( موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ) [ موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ]