موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

اعلام اسامی تعدادی محکومان اقتصادی کیو ویدیو

19 آذر 1397
کیو ویدیو
( موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ) [ موافقت رهبر انقلاب با عفو تخفیف مجازات تعدادی از محکومان ]