مولکول های خون تبدیل به باتری شدند

دانی تبدیل به خون آشام می شود کیو ویدیو

مشاهده مقاله تهیه نانومواد روش سل ژل 1 اخبار اخبار علمی اخبار آموزشی اخبار پزشکی اخبار تکنولوژی مولکول های خون تبدیل به باتری شدند
2 اسفند 1397
کیو ویدیو
( مولکول های خون تبدیل به باتری شدند )روش سل ژل همچنین می تواند امکان ساخت کامپوزیت های بسیار همگن و با خلوص بسیار بالا با محققان فرانسوی دریافتند زنبورها قادرند مفهوم عدد صفر را به درستی درک کنند به گزارش [ مولکول های خون تبدیل به باتری شدند ]