نارضایتی ترامپ از سخنگوی کاخ سفید مشاوران خود

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( نارضایتی ترامپ از سخنگوی کاخ سفید مشاوران خود )سخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین و ایران به طور تزلزل ناپذیری روابط عادی تجاری و [ نارضایتی ترامپ از سخنگوی کاخ سفید مشاوران خود ]