نامه اعتراضی مطهری به آیت الله جنتی ایرادات مجمع را بدون بررسی به مجلس نفرستید وجود 2 شورای نگهبان پذیرفتنی نیست

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( نامه اعتراضی مطهری به آیت الله جنتی ایرادات مجمع را بدون بررسی به مجلس نفرستید وجود 2 شورای نگهبان پذیرفتنی نیست ) [ نامه اعتراضی مطهری به آیت الله جنتی ایرادات مجمع را بدون بررسی به مجلس نفرستید وجود 2 شورای نگهبان پذیرفتنی نیست ]