نقشه های تاکتیکی برانکو در تمرینات سرخپوشان حضور بیرانوند در تمرینات

حضور دکتر شهاب محمدی در برنامه دکتر سلام کیو ویدیو

27 شهریور 1398
کیو ویدیو
( نقشه های تاکتیکی برانکو در تمرینات سرخپوشان حضور بیرانوند در تمرینات ) [ نقشه های تاکتیکی برانکو در تمرینات سرخپوشان حضور بیرانوند در تمرینات ]