نمایشگاه هنرهای تجسمی در نکا

اموزش هنرهای تجسمی استاد بهار کیو ویدیو

مراحل استخدام در شرکت نفت قطر IranPetroTech نمایشگاه هنرهای تجسمی در نکا
23 اسفند 1397
کیو ویدیو
( نمایشگاه هنرهای تجسمی در نکا )سلام امیر هستم دارای مدرک کارشناسی عمران و سابقه نظارت در خطوط نفت و گاز و مایل به کار [ نمایشگاه هنرهای تجسمی در نکا ]