نمایشگاه هنرهای تجسمی در نکا

کافه خبر وگزارش نمایشگاه هنرهای تجسمی چشم انداز هنر درگالری انتظامی کیو ویدیو

مراحل استخدام در شرکت نفت قطر IranPetroTech نمایشگاه هنرهای تجسمی در نکا
27 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( نمایشگاه هنرهای تجسمی در نکا )سلام امیر هستم دارای مدرک کارشناسی عمران و سابقه نظارت در خطوط نفت و گاز و مایل به کار [ نمایشگاه هنرهای تجسمی در نکا ]