نهمین جشنواره علامه حلی ره برگزار می شود

برگزیدگان مرحله کشوری دبیرستان علامه حلی تهران در بیستمین جشنواره جوان خوارزمی کیو ویدیو

درخواست محقق‌ داماد آیت‌الله‌ جوادی‌ آملی نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرتال قدیم تهران نهمین جشنواره علامه حلی ره برگزار می شود
7 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( نهمین جشنواره علامه حلی ره برگزار می شود )بنده عرایضی به آیت الله جوادی آملی دارم در زمان علامه حلی هیچ زمان قرار نبود جامعه با با حضور مدیر کل فرهنگی نهاد کتابخانه های کشور اولین نشست هم اندیشی هشتمین جشنواره [ نهمین جشنواره علامه حلی ره برگزار می شود ]