نیاز 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته به مسکن

اهدای 50 هزار تبلت دانش‌آموزان دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد کیو ویدیو

31 تیر 1399
کیو ویدیو
( نیاز 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته به مسکن ) [ نیاز 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته به مسکن ]