نیروهای سوریه دموکرات به مرکز شهر رقه نزدیک می‌شوند

عملیات نیروهای دموکراتیک کرد ضد داعش در شهر رقه کیو ویدیو

21 تیر 1397
کیو ویدیو
( نیروهای سوریه دموکرات به مرکز شهر رقه نزدیک می‌شوند ) [ نیروهای سوریه دموکرات به مرکز شهر رقه نزدیک می‌شوند ]