نیروهای سوریه دموکرات به مرکز شهر رقه نزدیک می‌شوند

تسلیم شدن عناصر داعش به نیروهای دموکرات سوریه دیرالزور کیو ویدیو

20 اسفند 1397
کیو ویدیو
( نیروهای سوریه دموکرات به مرکز شهر رقه نزدیک می‌شوند ) [ نیروهای سوریه دموکرات به مرکز شهر رقه نزدیک می‌شوند ]