هر گونه توافق در حلب باید از موافقت روسیه و ایران برخوردار باشد

ایران در حمـله به پایگاه های آمریکا چه موشـک هایی استفاده کرد؟ کیو ویدیو

4 بهمن 1398
کیو ویدیو
( هر گونه توافق در حلب باید از موافقت روسیه و ایران برخوردار باشد ) [ هر گونه توافق در حلب باید از موافقت روسیه و ایران برخوردار باشد ]