هشدار مسکو نسبت به برخورد آمریکا با دپیلمات های روسی

تمرین اسرائیل آمریکا برای حمله به نفتکش های ایرانی در مدیترانه کیو ویدیو

30 مرداد 1398
کیو ویدیو
( هشدار مسکو نسبت به برخورد آمریکا با دپیلمات های روسی ) [ هشدار مسکو نسبت به برخورد آمریکا با دپیلمات های روسی ]