هشدار مسکو نسبت به برخورد آمریکا با دپیلمات های روسی

شبیه سازی برخورد مولتی روتور موتور توربوفن هواپیما کیو ویدیو

14 آذر 1396
کیو ویدیو
( هشدار مسکو نسبت به برخورد آمریکا با دپیلمات های روسی ) [ هشدار مسکو نسبت به برخورد آمریکا با دپیلمات های روسی ]