هلاکت سرکرده گردان دابق داعش در غرب موصل

فیلمی سرکرده تروریست های داعش در شبکه الفرقان کیو ویدیو

25 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( هلاکت سرکرده گردان دابق داعش در غرب موصل ) [ هلاکت سرکرده گردان دابق داعش در غرب موصل ]