هلاکت سرکرده گردان دابق داعش در غرب موصل

فیلم گرفته شده توسط دوربین های داعش در غرب موصل کیو ویدیو

9 اسفند 1397
کیو ویدیو
( هلاکت سرکرده گردان دابق داعش در غرب موصل ) [ هلاکت سرکرده گردان دابق داعش در غرب موصل ]