همسر سابق زوما به دنبال کرسی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی

استاد #رائفی پور« صندلی مدرسه تا کرسی ریاست جمهوری » کیو ویدیو

4 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( همسر سابق زوما به دنبال کرسی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی ) [ همسر سابق زوما به دنبال کرسی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی ]