همسر سابق زوما به دنبال کرسی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی

استاد رائفی پور « صندلی مدرسه تا کرسی ریاست جمهوری » کیو ویدیو

5 تیر 1398
کیو ویدیو
( همسر سابق زوما به دنبال کرسی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی ) [ همسر سابق زوما به دنبال کرسی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی ]