هیتلر آخرین فریادهایش پیش از مرگ را با این تلفن زد تصاویر

آخرین تصاویر دوربین مداربسته قبل مرگ هاشمی رفسنجانی در روز 19 دیماه ۱۳۹۵ کیو ویدیو

17 بهمن 1396
کیو ویدیو
( هیتلر آخرین فریادهایش پیش از مرگ را با این تلفن زد تصاویر ) [ هیتلر آخرین فریادهایش پیش از مرگ را با این تلفن زد تصاویر ]