والکات این تیم آرسنال بهترین تیمی است که در آن بازی کرده ام

۵ تا بهترین بازی های بارسلونا در آن غیر ممکن ممکن شد کیو ویدیو

16 آذر 1398
کیو ویدیو
( والکات این تیم آرسنال بهترین تیمی است که در آن بازی کرده ام ) [ والکات این تیم آرسنال بهترین تیمی است که در آن بازی کرده ام ]