واکنش های تند و ناامیدانه مقامات اروپا به سخنرانی رئیس جمهور جدید آمریکا

سخنرانی رئیس جمهور در مراسم رژه روز ارتش کیو ویدیو

29 فروردین 1398
کیو ویدیو
( واکنش های تند و ناامیدانه مقامات اروپا به سخنرانی رئیس جمهور جدید آمریکا ) [ واکنش های تند و ناامیدانه مقامات اروپا به سخنرانی رئیس جمهور جدید آمریکا ]