وزیران خارجه و دفاع روسیه مارس آینده به قاهره می روند

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( وزیران خارجه و دفاع روسیه مارس آینده به قاهره می روند )دو واژه کودتا و دموکراسی غیر قابل جمع به نظر می رسند ارتش مصر اما با ادعای دفاع از [ وزیران خارجه و دفاع روسیه مارس آینده به قاهره می روند ]