وزیر خارجه آلمان توافقنامه اتمی ایران را پایدار و ماندنی توصیف کرد

محمد جواد ظریف ایران باید تنها یک وزیر خارجه داشته باشد کیو ویدیو

17 اسفند 1397
کیو ویدیو
( وزیر خارجه آلمان توافقنامه اتمی ایران را پایدار و ماندنی توصیف کرد ) [ وزیر خارجه آلمان توافقنامه اتمی ایران را پایدار و ماندنی توصیف کرد ]