وزیر خارجه آلمان توافقنامه اتمی ایران را پایدار و ماندنی توصیف کرد

استقبال ظریف وزیر خارجه آلمان کیو ویدیو

20 خرداد 1398
کیو ویدیو
( وزیر خارجه آلمان توافقنامه اتمی ایران را پایدار و ماندنی توصیف کرد ) [ وزیر خارجه آلمان توافقنامه اتمی ایران را پایدار و ماندنی توصیف کرد ]