وزیر دفاع سعودی با جان کری تلفنی گفتگو کرد

کیو ویدیو

فرهنگی پژوهشهای ایرانی دریای پارس دعوای شدید داعش بعثی ها بر سر ان جهاد نکاح وزیر دفاع سعودی با جان کری تلفنی گفتگو کرد
کیو ویدیو
( وزیر دفاع سعودی با جان کری تلفنی گفتگو کرد )حسادت عرب ها به پیام نوروزی اوباما و جان کری و یاد آوری نام بین المللی و رسمی خلیج یه مشت الاف جمع شدن دارن قصه میگن اگه مردی بیا سوریه عراق دفاع کن نه با حرف دفاع کنی پس [ وزیر دفاع سعودی با جان کری تلفنی گفتگو کرد ]