وضع مالی تیم سیاه‌جامگان بحرانی است دلیل محرومیت خداداد عزیزی

دیدار تیم های فوتبال ملوان سیاه جامگان لغو شد کیو ویدیو

1 مهر 1397
کیو ویدیو
( وضع مالی تیم سیاه‌جامگان بحرانی است دلیل محرومیت خداداد عزیزی ) [ وضع مالی تیم سیاه‌جامگان بحرانی است دلیل محرومیت خداداد عزیزی ]