وضع مالی تیم سیاه‌جامگان بحرانی است دلیل محرومیت خداداد عزیزی

حواشی عدم برگزاری بازی تیم٬های ملوان سیاه جامگان در لیگ یک کیو ویدیو

31 شهریور 1397
کیو ویدیو
( وضع مالی تیم سیاه‌جامگان بحرانی است دلیل محرومیت خداداد عزیزی ) [ وضع مالی تیم سیاه‌جامگان بحرانی است دلیل محرومیت خداداد عزیزی ]