ویسی به خاطر خودم استعفا ندادم

جهانگیری مسئولین اقتصادی در سال ۹۱ باید به خاطر دلار استعفا می دادند کیو ویدیو

23 آذر 1397
کیو ویدیو
( ویسی به خاطر خودم استعفا ندادم ) [ ویسی به خاطر خودم استعفا ندادم ]