پایان عملیات نجات و جست وجو در مناطق زلزله زده فارس آسیب30تا 60 درصدی به 52 واحد در روستای تخته

فعالیت های سردار سعید قاسمی در مناطق زلزله زده کرمانشاه کیو ویدیو

8 اسفند 1397
کیو ویدیو
( پایان عملیات نجات و جست وجو در مناطق زلزله زده فارس آسیب30تا 60 درصدی به 52 واحد در روستای تخته ) [ پایان عملیات نجات و جست وجو در مناطق زلزله زده فارس آسیب30تا 60 درصدی به 52 واحد در روستای تخته ]