پایان عملیات نجات و جست وجو در مناطق زلزله زده فارس آسیب30تا 60 درصدی به 52 واحد در روستای تخته

نتایج حضور سلبریتی ها در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب کیو ویدیو

12 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( پایان عملیات نجات و جست وجو در مناطق زلزله زده فارس آسیب30تا 60 درصدی به 52 واحد در روستای تخته ) [ پایان عملیات نجات و جست وجو در مناطق زلزله زده فارس آسیب30تا 60 درصدی به 52 واحد در روستای تخته ]