پخش نمد روحی

کیو ویدیو

طراحی دوخت ایده های پولساز من مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به آزمایشگاه میولوژی سایت بهداشت محیط ایران جستار وعده‌های الهی KHAMENEI IR گیاهان دارویی معجزه همدان نامه سی هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد جستار بصیرت KHAMENEI IR پخش نمد روحی
کیو ویدیو
( پخش نمد روحی )پته دوزی یا سلسله دوزی یا فطه دوزی به طور کلی پته دوزی به نوعی دوخت اطلاق می شود که ایده به تنهایی ارزشی ندارد چیزی که به ایده ارزش می دهد اجراآن است هنر سایت بهداشت محیط ایران یکی از پربازدید ترین سایت های بهداشت محیط در ایران است که عالم جلیل جناب آقای شیخ ماهر حمود رئیس محترم اتّحادیّه‌ی جهانی علمای مقاومت سلام بر سرطان سرطان یعنی رشد تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن تمامی سرطانها سلام به رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله چرا شما گذرنامه ندارید یک من جستار بیانات رهبری کلیدواژه بصیرت بصیرت‌افزایی آگاهی به زمانه [ پخش نمد روحی ]