پرچم نیمه افراشته سفارتخانه ها نمایندگی های ایران به مناسبت حادثه پلاسکو

حضور دکتر سالاری در برنامه صبح بخیر ایران به مناسبت هفته تامین اجتماعی بخش دوم کیو ویدیو

25 تیر 1399
کیو ویدیو
( پرچم نیمه افراشته سفارتخانه ها نمایندگی های ایران به مناسبت حادثه پلاسکو ) [ پرچم نیمه افراشته سفارتخانه ها نمایندگی های ایران به مناسبت حادثه پلاسکو ]