پرچم نیمه افراشته سفارتخانه ها نمایندگی های ایران به مناسبت حادثه پلاسکو

( پرچم نیمه افراشته سفارتخانه ها نمایندگی های ایران به مناسبت حادثه پلاسکو ) [ پرچم نیمه افراشته سفارتخانه ها نمایندگی های ایران به مناسبت حادثه پلاسکو ]