پلیس 100 هزار تومان جریمه صحبت با تلفن همراه در کلانشهرها

دستگیری سارقان تلفن همراه شهروندان به توصیه های پلیس توجه کنند کیو ویدیو

23 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( پلیس 100 هزار تومان جریمه صحبت با تلفن همراه در کلانشهرها ) [ پلیس 100 هزار تومان جریمه صحبت با تلفن همراه در کلانشهرها ]