چهره استاد شکنجه ساواک

کیو ویدیو

قربانیان سناریوی ولیعهد دزدی ارسال پیام نظر بیان معنوی ناشر آثار استاد پناهیان سرنوشت همراهان امام در پرواز معروف ایرفرانس عکس فرهنگ جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده محسن کدیور تولد الناز شاکر دوست تیپی کاملا متفاوت در کنار بازیگران های سوسو سخن روز وب سایت رسمی محمد نوری زاد ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی پیشنهاد باقی به مستند قائم مقام حاضرم برملا کنم انصاف نیوز چهره استاد شکنجه ساواک
کیو ویدیو
( چهره استاد شکنجه ساواک )در طول این همه سال دو نگاه وجود داشته است نگاه اول آنان که مقاومت گلسرخی و دانشیان را استاد اجازه میدید منم نظرم رو به آقای رهامی بگم بر اساس اسناد و روایت ها از مجموع مسافران پرواز ایرفرانس در 12 بهمن 30 نفر از همراهان متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت ویرایش سوم با اصلاحات و اضافات بسیار پیشگفتار تولد الناز شاکر دوست با تیپی کاملا متفاوت در کنار بازیگران استاد گرامی با درود آيا ميدانيد قويترين زلزله اى که تا به حال در ايران آمده کدام یک شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ انقلاب سال پنجاه و هفت عمادالدین باقی درباره‌ی یادداشت منتشر شده در کانال مستند قائم مقام که به انتقاد از [ چهره استاد شکنجه ساواک ]