ژاوی یا ابراهیمی، کدامیک موفق‌تر بودند؟

امید دانا دموکراسی یونان یا پادشاهی در ایران کدامیک انسانی تر بودند؟ کیو ویدیو

24 شهریور 1398
کیو ویدیو
( ژاوی یا ابراهیمی، کدامیک موفق‌تر بودند؟ ) [ ژاوی یا ابراهیمی، کدامیک موفق‌تر بودند؟ ]