کارگردان فیلم لالالند از تصمیم فرهادی برای تحریم اسکار قدردانی کرد

به مناسبت تولد کلینت ایستوود کیو ویدیو

10 خرداد 1398
کیو ویدیو
( کارگردان فیلم لالالند از تصمیم فرهادی برای تحریم اسکار قدردانی کرد ) [ کارگردان فیلم لالالند از تصمیم فرهادی برای تحریم اسکار قدردانی کرد ]