کارگردان فیلم لالالند از تصمیم فرهادی برای تحریم اسکار قدردانی کرد

تماشای یک صحنه بهترین فیلمِ اسکار ۲۰۱۹، به همراه کارگردان کیو ویدیو

6 اسفند 1397
کیو ویدیو
( کارگردان فیلم لالالند از تصمیم فرهادی برای تحریم اسکار قدردانی کرد ) [ کارگردان فیلم لالالند از تصمیم فرهادی برای تحریم اسکار قدردانی کرد ]