کانال عبرتها

نقش مؤثر بانوان در واقعه عاشورا درسها عبرتها کیو ویدیو

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی کانال عبرتها
15 تیر 1395
کیو ویدیو
( کانال عبرتها )توجّه برای انجام هر کار باید با اندیشیدن راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد [ کانال عبرتها ]