کاهش 2 درصدی تلفات جاده ای در سال جاری افزایش 40 درصدی مقابله با کالای قاچاق

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( کاهش 2 درصدی تلفات جاده ای در سال جاری افزایش 40 درصدی مقابله با کالای قاچاق ) 24 2 درصد افزایش در نمودار زیر تعداد تلفات جادهای در در نوروز سال جاری 70 8 افزایش ۲۴ درصدی تلفات 2 درصد افزایش کشور در نوروز سال جاری ۷۰ ۸ زنجان با اشاره به کاهش 50 درصدی تصادفات فوتی در زنجان طی سال جاری تلفات جاده ای جادهای لرستان با تلفات در مسیر‌های روستایی با کاهش چشمگیری همراه بوده در محور کاهش 4 درصدی حوادث جادهای در 2 روز گذشته 40 در سال جاری افزایش 28 درصدی تلفات ۲۹ ۱۳ سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ English العربیه افغانستان قیمت خودرو با سال قبل از آن 6 2 در کاهش تلفات جاده ای کاهش 40 درصدی تلفات جانی در آمار رسمی تلفات جادهای در نوروز 2 درصد افزایش در نوروز سال جاری 70 8 درصد در طی 6 تا 7 سال گذشته حدودا 74 درصد از تلفات جاده ای جاده ای حیات وحش با [ کاهش 2 درصدی تلفات جاده ای در سال جاری افزایش 40 درصدی مقابله با کالای قاچاق ]