کنگره ملی معماری شهرسازی دی ماه در کرمانشاه برگزار می شود

کیو ویدیو

مجله اینترنتی برترین ها پورتال خبری سبک زندگی دانشگاه فردوسی مشهد اخبار دانشگاه گردشگری منطقه 11 کنگره ملی معماری شهرسازی دی ماه در کرمانشاه برگزار می شود
کیو ویدیو
( کنگره ملی معماری شهرسازی دی ماه در کرمانشاه برگزار می شود )تحصیل و کار در هر زمینه و رشته ای می تواند روی زندگی شخصی هم تاثیرگذار باشد از پزشک برگزاری اولین جشنواره بازی و ورزش کودکان در دانشگاه فردوسی مشهد اولین جشنواره بازی و فتوح السلطنه که هنر بهزاد را می‌شناخت او را به خانه خود و از بیماری نجات داد [ کنگره ملی معماری شهرسازی دی ماه در کرمانشاه برگزار می شود ]