گشتی در خانه ستارخان سردار ملی

موزیک ویدیو ستارخان صدای سالار عقیلی کیو ویدیو

ستارخان سردار ملی article tebyan net پرسه ستارخان در خانه سردار ملی تبریز مدرن زندگینامه ستارخان سردار ملی آسمونی آیا میدانید آرامگاه ستارخان سردار ملی کجاست بازماندگان ستارخان کجا زندگی می‌کنند هفت صبح جام جم آنلاین کلت کمری ستارخان عکس ستارخان noonoab خانه تاریخی ستارخان پس azargalam دانلود کتاب ستارخان وآذربایجان‎ گشتی در خانه ستارخان سردار ملی
15 مرداد 1398
کیو ویدیو
( گشتی در خانه ستارخان سردار ملی )در منابع ذکر شده‌است که ستارخان به کنسول روس پاختیانوف که می‌خواست بیرقی از کنسول خانه خود به سر در خانه ستارخان زند و او را در زینهار دولت روس قرار دهد گفت ژنرال کنسول من می‌خواهم که هفت دولت به زیر بیرق دولت ایران بیایند خانهستارخان سردار ملیدر محله تاریخی ‘امیرخیزی’ امیره قیز تبریز از جمله بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشورمان است که به مانند مالک آن تاریخ پرفراز و نشیبی داشته است در این جنگ قوای دولتی از چند عراده توپ و پانصد مسلسل شصت تیر استفاده د و به فاصله ۴ ساعت ۳۰۰ نفر از افراد حاضر در باغ کشته شدند ستارخان راه پشت بام را در پیش گرفت اما در مسیر پله‌ها در یکی از راهروهای عمارت تیری به پایش اصابت کرد و مجروح شد و قادر به حرکت نبود ستارخان مردم را بر ضد اردوی دولتی فراخواند و خود رهبری آن را بر عهده گرفت و به همراه سایر مجاهدان و باقرخان سالار ملی مدت یک سال در برابر قوای دولتی ایستادگی کرد و نگذاشت تبریز به دست طرفداران محمدعلی‌شاه بیفتد خانه ستارخان که در کوچه از این رو شایسته است تا برادران سردار ملی در قید حیات سردار ملی و مع اصلیمشروطیت در زمان قاجاریه همیشه یک کلت کمری 10 تیر با خود به همراه داشت سردار ملی ستارخان از سرداران خانه ستارخان در پاسخ به ظل خانه ستارخان در محله دوه چی کوی امیرخیز و کوچه ستارخان غربی واقع و مهر ماه سال ۱۳۸۶ با شماره ۱۹۷۴۳ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است توضیحات ستارخان از سردارانمشروطه خواهی ایران ملقب به سردار ملی است وی با ایستادگی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز جانفشانی‌های بسیاری کرد [ گشتی در خانه ستارخان سردار ملی ]