گل نانگ به استقلال با اشتباه داور مردود شد

گل الشرطه به استقلال کیو ویدیو

31 شهریور 1399
کیو ویدیو
( گل نانگ به استقلال با اشتباه داور مردود شد ) [ گل نانگ به استقلال با اشتباه داور مردود شد ]