10 برنامه فرهنگی با محوریت هفته کتاب در شهرستان دیواندره اجرا می شود

برنامه گئجه لر شب های فرهنگی شهرستان ماهنشان کیو ویدیو

30 مرداد 1398
کیو ویدیو
( 10 برنامه فرهنگی با محوریت هفته کتاب در شهرستان دیواندره اجرا می شود ) [ 10 برنامه فرهنگی با محوریت هفته کتاب در شهرستان دیواندره اجرا می شود ]