1250 میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدات عشایر اختصاص می یابد

اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه سازان کیو ویدیو

23 دی 1397
کیو ویدیو
( 1250 میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدات عشایر اختصاص می یابد ) [ 1250 میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدات عشایر اختصاص می یابد ]