15 میلیارد ریال ‌برای تکمیل 5 پروژه برق‌رسانی خلخال اختصاص یافت‌

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( 15 میلیارد ریال ‌برای تکمیل 5 پروژه برق‌رسانی خلخال اختصاص یافت‌ ) [ 15 میلیارد ریال ‌برای تکمیل 5 پروژه برق‌رسانی خلخال اختصاص یافت‌ ]