2 هزار نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران کهگیلویه وبویراحمد بیکار هستند

دومین یادواره سراسری شهدا ایثارگران جامعه پزشکی در استان اصفهان کیو ویدیو

اخبار استخدام جانبازان ایثارگران در سال 97 ایران استخدام پایگاه خبری تحلیلی جمانیوز اختیارات کمیسیون ماده۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان 2 هزار نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران کهگیلویه وبویراحمد بیکار هستند
17 فروردین 1398
کیو ویدیو
( 2 هزار نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران کهگیلویه وبویراحمد بیکار هستند )خبر 12 اسفند 96 تازه ترین اخبار از جزئیات و ادامه فرآیند طرحر خدمت فرزندان ایثارگر گزارشی از وضعیت بازار گوشت قرمز در کهگیلویه وبویراحمد ؛ از عدم تشخیص انواع گوشت و بررسی چرایی حذف حقوق استخدامی بعضی از ایثارگران و نادیده گرفتن معافیت پرداخت عوارض [ 2 هزار نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران کهگیلویه وبویراحمد بیکار هستند ]