35 طرح‌‌ عمرانی‌ ملایر به بهره‌برداری رسید

بهره برداری طرح های ملی وزارت صمت کیو ویدیو

21 تیر 1399
کیو ویدیو
( 35 طرح‌‌ عمرانی‌ ملایر به بهره‌برداری رسید ) [ 35 طرح‌‌ عمرانی‌ ملایر به بهره‌برداری رسید ]