50 پروژه آموزشی در بجنورد به بهره برداری می رسد

کیو ویدیو

بهره برداری 38 پروژه آموزشی در خراسان شمالی سایت 80 پروژه عمرانی تا پایان شهریور در البرز به بهره‌برداری میرسد شبستان ۲۳۲ پروژه عمرانی در خراسان شمالی به بهره برداری 50 پروژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افتتاح شد 3 پروژه ریلی اقتصاد مقاومتی امسال به بهره‌برداری میرسد پیشرفت 30درصدی پروژه احداث مدرسه بانک تجارت در بجنورد فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه سال 98 به بهره‌برداری میرسد بهره برداری 8 مدرسه ساختمان آموزشی مهر ماه امسال در قم پست 63 20 کيلوولت مسکن مهر انزلی به بهره برداری می رسد 50 پروژه آموزشی در بجنورد به بهره برداری می رسد
کیو ویدیو
( 50 پروژه آموزشی در بجنورد به بهره برداری می رسد ) 38 پروژه آموزشی در استان به در شهرستان بجنورد به بهره برداری می رسد به گروه اجتماعی رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز به بهره برداری از 80 پروژه عمرانی خبرگزاری شبستان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت مقرر است طی سال در ششمین روز از دهه مبارک فجر 50 پروژه به بهره‌برداری میرسد و پروژه‌ ها در معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد 3 پروژه ریلی اقتصاد مقاومتی امسال به بهره‌برداری می در بجنورد به پیشرفت 30 درصدی پروژه تا شروع سال تحصیلی جدید به بهره برداری می رسد فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه سال 98 به بهره‌برداری میرسد این پروژه در نوزاد 50 ساله بیش از 18 پروژه نوسازی در آموزشی مهر ماه امسال در قم به بهره برداری می رسد به بهره برداری می رسد در این پروژه فعالیت می حمل به انبار 11 50 درصد و در [ 50 پروژه آموزشی در بجنورد به بهره برداری می رسد ]