600 کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان کشف شد

کشف کوه طلا در سیستان بلوچستان بیش ۱۰ میلیون تن طلا کیو ویدیو

28 اسفند 1397
کیو ویدیو
( 600 کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان کشف شد ) [ 600 کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان کشف شد ]