93 درصد نفت خام کشور از جزیره خارگ صادر می شود

سه امتیاز اقتصادی پرسپولیس مقابل صنعت نفت برنامه نود ۱۳ اسفند کیو ویدیو

14 اسفند 1397
کیو ویدیو
( 93 درصد نفت خام کشور از جزیره خارگ صادر می شود ) [ 93 درصد نفت خام کشور از جزیره خارگ صادر می شود ]