93 درصد نفت خام کشور از جزیره خارگ صادر می شود

ایران اگر ایران نفت صادر نکند، هیچ کشور نفت صادر نمیشود کیو ویدیو

24 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( 93 درصد نفت خام کشور از جزیره خارگ صادر می شود ) [ 93 درصد نفت خام کشور از جزیره خارگ صادر می شود ]